seb_top liigatennis.ee

Eesti tennisemängijate litsentseerimise kord (ETL litsents e. MIN-kood)

etl.tournamentsoftware.com (https://etl.tournamentsoftware.com/)

1. Eesmärk
1.1. Litsentseerida ETL-i egiidi all toimuvatel turniiridel osalevad võistlusmängijad
1.2. Toetada iga-aastase litsentsimaksu kaudu ETL-i sekretariaadi ülalpidamist
1.3. Pidada jooksvat Eesti tennise üldedetabelit
1.4. Korrastada tennisemängijate tegevus ja koondada andmed ühtsesse registrisse
1.5. Pakkuda litsentsi omanikele ETL-i partnerite kampaaniapakkumisi ja
       muid tennisega seonduvaid soodustusi või teenuseid

2. Taotlus, litsentsimakse ja kehtivus
2.1. Litsentsi võivad taotleda kõik Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alaliselt resideerivad välisriikide kodanikud
2.2. Litsentsi taotleja täidab vastavasisulise ankeedi interneti keskkonnas www.tennis.ee/min koos litsentsitasu maksmisega
2.3. Litsentsi eest tasutakse 1 kord aastas, mis kehtib maksmise hetkest 12 kuud
2.3.1. 12 kuu möödumisel peab litsentsi kehtivust pikendama
2.4. Litsentsitasu määrad seisuga 01.01.2017:
2.4.1. noored kuni 18-a – 10 eurot
2.4.2. täiskasvanud ja seeniorid kuni 65 – 20 eurot
2.4.3. seeniorid alates 65+ – 10 eurot
2.5. Litsentsitasu suuruse määrab ETL-i juhatus

3. Litsentsiomaniku õigused
3.1. Annab õiguse osaleda ETL-i egiidi all toimuvatel tennisevõistlustel vastavalt ETL-i poolt kehtestatud osalusreglemendile (vanus, tugevusgrupp jm.)
3.2. Annab õiguse kasutada ETL-i poolt arendatavaid teenuseid, tooteid ning ETLi koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi
3.3. Omada kohta Eesti üldedetabelis, juhul kui on osaletud ETL-is registreeritud võistlustel, sealhulgas ka regionaalse või klubi tasandi turniiridel

4. Litsentsiomaniku kohustused
4.1. Litsentsiomanik on kohustatud kinni pidama ETL-i poolt kehtestatud reeglitest ning ülemaailmselt kehtestatud tennisemäärustikust ja käitumisreeglitest

5. ETL-i õigused
5.1. Kasutada litsentsiomanike andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele
5.2. Kuulutada kehtetuks mängija litsents, juhul kui mängija eksib korduvalt ETL-i poolt kehtestatud reeglite vastu või jätnud litsentsimaksu tasumata

6. ETL-i kohustused
6.1. Registreerima kõik litsentsimaksu tasunud ühtsesse MIN-koodi registrisse
6.2. Pidama litsentsiomanike registrit viies sinna jooksvalt sisse täiendusi ja muudatusi
6.3. Tagama litsentsiomanikele osalemise ETL-i egiidi all toimuvatel võistlustel vastavalt võistluste reglemendile